Automatyczne sterowanie i zarządzanie materiałem dla systemu magazynowania wieżowego

Program przejmuje całkowicie automatycznie sterowanie i zarządzanie materiałem całej instalacji w takim stopniu, że dostawa materiału i jego przeróbka nie wymaga ręcznej ingerencji. Jako podstawę ku temu operator maszyny musi tylko wybrać jedno lub kilka planów zadań, które zawierają pożądany program NC, wielkość partii i predeterminowaną sekwencję przetwarzania.

Przerwania nie są problemem. Wznowienie zatrzymanych programów jest możliwe w dowolnej chwili, bez żmudnego wyszukiwania punktu pierwotnego przerwania. Do zarządzania jednostką rozładowywania ustala się pozycje poszczególnych blach, używając do tego graficznego interfejsu użytkownika.

Automatyczny transfer FMC+ programu NC do maszyny. Użytkownik może również opcjonalnie używać funkcji DNS, aby ręcznie przesłać program.

Cechy szczególne
  • Increased machine utilization
  • No loss of time when restarting after an interruption
  • Reliable resupply at the right moment
  • Simple definition of the sheet metal locations